Αεροθάλαμος CST 26 X 1.90/2.125

Code: 1564204110

Τύπος βαλβίδας : F/V 48mm

8,00

In Stock